Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact
Meest gestelde vragen door niet moslims:
Door: Zakir Naik. (bron: www.irf.net)Veelgestelde algemene vragen:
 1. Waarom is het een man toegestaan om meer dan één vrouw te hebben in de Islam?

 2. Als het een man is toegestaan om meer dan één vrouw te trouwen, waarom verbiedt de Islam het dan voor een vrouw om meer dan één man te trouwen?

 3. Waarom vernedert en verlaagt de Islam de vrouw door ze achter de sluier te houden?

 4. Hoe kan de Islam een religie van vrede genoemd worden als het is verspreid door het zwaard?

 5. Waarom zijn de meeste Moslims fundamentalisten en terroristen?

 6. Het doden van een dier is een wrede daad. Waarom consumeren Moslim niet-vegetarisch voedsel?

 7. Waarom slachten Moslims de dieren op een wrede manier, door ze te martelen en ze langzaam en pijnvol te laten sterven?

 8. De wetenschap verteld ons dat wat men eet een invloed heeft op zijn gedrag. Waarom staat de Islam het daarom de Moslims toe om niet-vegetarisch voedsel te eten, omdat het eten van dieren een persoon gewelddadig en wild kan maken?

 9. Als de Islam tegen afgoden (beelden) aanbidding is, waarom aanbidden, en buigen de Moslims dan neer naar de Ka'aba in hun gebeden?

 10. Waarom worden niet-Moslims niet binnengelaten in de heilige steden Mekka en Medinah?

 11. Waarom is het eten van varkensvlees verboden?

 12. Waarom is de consumptie van alcohol verboden in de Islam?

 13. Waarom staan twee vrouwelijke getuigen gelijk aan één mannelijke getuige?

 14. Waarom is het deel van de erfenis van de vrouw onder de Islamitische Wet maar de helft van de erfenis van de man?

 15. Hoe kan je het bestaan van het hiernamaals, het leven na de dood, bewijzen?

 16. Als alle Moslims één en dezelfde Qoer'aan volgen, waarom zijn er dan zoveel verschillende sektes en verschillende scholen/richtingen onder de Moslims?

 17. Over het algemeen leren alle religies hun volgelingen om goede daden te verrichten. Waarom zou een persoon alleen de Islam volgen? Kan hij niet gewoon een van de religies volgen?

 18. Als de Islam de beste religie is, waarom zijn er dan zoveel van de Moslims oneerlijk, onbetrouwbaar en houden ze zich bezig met zaken als uitgaan (bars en discotheken), stelen, het dealen in drugs, etc.?

 19. Waarom schelden de Moslims de niet-Moslims uit door ze 'Kafirs' te noemen?


Meest gestelde vragen door Christelijke missionarissen:
 1. Is het niet waar dat de Profeet Mohammed (saws) de Qoer'aan heeft gekopieerd van de Bijbel?

 2. Het staat vermeld in jullie Qoer'aan dat Maria de zus was van Aaron (as). De Profeet Mohammed (saws), die de Qoer'aan schreef wist niet het verschil tussen Miriam, de zuster van Aaron (as) en Maria (Maryam), de Moeder van Jezus (as). De tijdspanne tussen beiden was ongeveer 1000 jaar.

 3. Zegt jouw Qoer'aan niet dat Jezus Kalimatullah is -"Het Woord van Allah (swt)", als mede Ruhullah -"De Geest van Allah", wijzend op Zijn Goddelijkheid?

 4. De Qoer'aan is niet het Woord van God, maar in tegenstelling het handwerk van Satan.


Veelgestelde Vragen door niet-Moslims die enige kennis van de Islam hebben.:
 1. Er waren vele versies van de Qoer'aan die allemaal door Othmaan (ra) zijn verbrand, behalve n. Is het daarom niet waar dat de tegenwoordige Qoer'aan samengesteld is door Othmaan (ra) en niet de originele Openbaring van God is?

 2. Propageerd de Islam geen geweld, bloedvergieten en brutaliteit, omdat de Qoer'aan zegt dat de Moslims de kuffar moeten vermoorden waar ze ze ook tegenkomen?

 3. Gelooft de Islam in meerdere goden, omdat de Qoer'aan het woord 'Wij' gebruikt wanneer God spreekt in de Qoer'aan?

 4. Moslims geloven in de theorie van afschaffing (ze geloven dat bepaalde vroegere - eerdere - verzen werden afgeschaft door verzen die later werden geopenbaard). Betekent dit dat God een fout maakte en dit later corrigeerde?

 5. Waarom beginnen bepaalde Surahs in de Qoer'aan met Alif Laam Miem, Haa Miem, Yaa Sien. Wat is het belang van zulke termen of uitdrukkingen?

 6. De Qoer'aan zegt dat Allah de aarde voor jou heeft gemaakt als een tapijt. Dit geeft een indicatie dat de aarde plat is. Is dit niet tegenstrijdig met de gevestigde moderne wetenschap?

 7. De Qoer'aan zegt dat alleen Allah de sekse van het kind in de baarmoeder weet, maar nu heeft wetenschap vooruitgang geboekt en kunnen we door middel van een echo gemakkelijk nagaan wat het geslacht van het kind is. Is dit vers niet in tegenspraak met de medische wetenschap?

 8. Volgens de Qoer'aan krijgt een man wanneer hij het paradijs binnentreedt hoor (schone maagden). Wat krijgt een vrouw als zij het paradijs binnentreedt?

 9. De Qoer'aan zegt dat Allah het hart van de Kuffar heeft verzegeld en dat ze niet zullen geloven. De wetenschap verteld ons vandaag de dag, dat de hersenen, en niet het hart verantwoordelijk zijn voor het begrijpen en het geloven. Is de Qoer'aan niet in tegenspraak met de wetenschap?

 10. Als Allah de harten van de Kuffar (niet-Moslims) heeft verzegeld, waarom wordt het hun dan verweten dat ze de Islam niet accepteren?

 11. Er wordt op diverse plaatsen in de Qoer'aan vermeld dat de hemelen en de aarde in zes dagen werden geschapen, maar in Surah Fussilat wordt er gezegd dat de hemelen en de aarde in acht dagen zijn geschapen. Is dit niet tegenstrijdig? Hetzelfde vers zegt ook dat de aarde in zes dagen is geschapen en dat de hemelen later in twee dagen werden geschapen. Dit gaat in tegen de Big-Bang theorie, dat de hemelen en de aarde gelijktijdig werden gecreerd.

 12. Op de ene plaats vermeldt de Qoer'aan dat de mens is geschapen van sperma en op andere plaatsen vermeldt het dat de mens is geschapen van stof/aarde. Zijn deze twee verzen niet tegenstrijdig? Hoe kun je wetenschappelijk bewijzen dat de mens is geschapen van stof/aarde?

 13. Een bepaald vers van de Qoer'aan zegt dat één dag bij Allah gelijk is aan 1.000 jaren. In een ander vers van de Qoer'aan wordt er gezegd dat één dag gelijk is aan 50.000 jaren. Spreekt de Qoer'aan zichzelf niet tegen?

 14. De Qoer'aan zegt op diverse plaatsen dat Iblis een engel is, maar in Surah Al-Kahf zegt het dat Iblis een Djinn is. Is dit geen tegenstrijdigheid in de Qoer'aan?

 15. Volgens Arun Shourie staat een rekenkundige fout in de Qoer'aan. Als je in hoofdstuk 4, verzen 11 en 12, de verschillende delen (percentages) van de erfenis die wordt verdeeld opteld, dan is dit meer dan een. Dus de schrijver van de Qoer'aan kan geen wiskunde.

 16. De Qoer'aan zegt verscheidene keren dat Allah de meest Barmhartige en Vergevensgezinde is, maar het zegt ook vele malen dat Hij een zware bestraffing zal geven. Is Hij Vergevensgezind of Wraakzuchtig?


Veelgestelde vragen door hindoes over de Islam.
 1. De Hindoe Pundits en geleerden zijn het erover eens dat de Vedas en andere Hindu geschriften afgodenaanbidding (beelden) verbieden. Maar omdat de geest in het begin nog niet helemaal volwassen is, is er een beeld nodig voor de concentratie, tijdens het aanbidden. Nadat de geest een hoger bewustzijn heeft bereikt, is het beeld niet meer nodig voor de concentratie.

 2. Water heeft verschillende benamingen in verschillende talen: in Nederlands is het water, in Hindi is het paani in Taamil is het tanni. Op dezelfde manier heeft God verschillende benamingen, zoals Allah, Ram of Jezus. Is dit niet hetzelfde?

 3. Hindusme is de oudste van alle religies en dus de meeste pure, authentieke en beste van alle religies over de hele wereld.

 4. Waarom begraven Moslim de dode lichamen in plaats van ze te cremeren?

 5. Waarom plaatsen getrouwde Moslimvrouwen niet een bindi of tika (stip) op hun voorhoofd en waarom dragen ze geen Mangalsutra, zoals getrouwde Hindu-vrouwen?

 6. Waarom gebruiken de Moslims de naam van de keizer Akbar, terwijl ze mensen oproepen tot gebed?

 7. Als Moslims in India erop staan dat ze een aparte "Persoonlijke Moslim wet" hebben voor zichzelf, waarom staan ze er dan ook niet op dat het Islamitische strafrecht wordt toegepast op moslims; bijvoorbeeld de wet dat de hand van een dief eraf gehakt dient te worden, wanneer hij gestolen heeft?

 8. Als er volgens de Islam, boodschappers en profeten zijn gezonden naar elk volk en elke natie van de wereld, welke profeet is er dan gezonden naar India? Kunnen we in overweging nemen dat Ram en Krishna boodschappers van God zijn?

 9. Als Allah Zijn boeken en openbaring in alle periodes gezonden heeft, wat is dan de openbaring die was gezonden naar India. Kunnen we aannemen dat de Vedas en ander Hindu geschriften het woord van God zijn?

 10. "Allah" is de naam voor God in de Qoer'aan. Wordt deze naam "Allah" ook vermeld in andere religieuze geschriften, naast de Qoer'aan?