Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

JEZUS IN "EEN WOORD" VAN ALLAH EN "EEN GEEST" VANUIT ALLAH

Vraag: Zegt jouw Qoer'aan niet dat Jezus Kalimatullah is -"Het Woord van Allah (swt)", als mede Ruhullah -"De Geest van Allah", wijzend op Zijn Goddelijkheid?

Antwoord:

1.JEZUS (AS) "IS EEN WOORD VAN ALLAH" NIET "HET WOORD VAN ALLAH"

De Qoer'aan vermeld in Surah Ali 'Imran, hoofstuk 3 vers 45

"(Gedenkt) toen de Engelen zeiden: 'O Maryam, voorwaar Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan, zijn naam is Messh, Isa, de zoon van Maryam, in deze wereld en in het hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan." [Qoer'aan 3:45]

Er wordt in de Qoer'aan naar Jezus (as) gerefereerd als een woord van Allah niet als 'het woord van Allah'.

"Een woord" van Allah, betekent een boodschap van Allah. Als er naar een persoon wordt verwezen als "een woord" van Allah, dan betekent dat, dat hij een Profeet (Boodschapper) van Allah is

2. DE TITEL VAN EEN PROFEET (AS) BETEKEND NIET DAT DEZE EXCLUSIEF BEHOORT AAN DIE PROFEET (AS)

Verschillende titels zijn er gegeven aan diverse profeten (as). Als er een titel wordt gegeven aan een profeet (as), dan hoeft dit niet pers te betekenen dat de andere profeten (as) niet dezelfde karaktereigenschappen of kwaliteiten hebben. Bijvoorbeeld wordt er in de Qoer'aan naar de Profeet Abraham (as) verwezen als Khaleelullah, een vriend van Allah. Dit betekend niet dat alle andere profeten (as) geen vrienden van Allah waren. Er wordt in de Qoer'aan naar de Profeet Mozes (as) verwezen als degene tegen wie Allah heeft gesproken, dit betekent niet dat Allah niet tegen anderen heeft gesproken. Op dezelfde manier, wanneer er wordt verwezen naar Jezus (as) in de Qoer'aan als Kalimatullah, "een woord van Allah", dan betekend dat niet dat de andere Profeten ook (as) niet "een woord" van Allah waren.

3. JOHANNES DE BAPTIST (AS) WORDT OOK "EEN WOORD" VAN ALLAH GENOEMD.

Jahya (as) (Johannes de Baptist), wordt ook in de Qoer'aan genoemd als Kalimatullah (een woord van Allah) in Surah Ali'Imran, hoofdstuk 3, ver 38-39

"Daar smeekte Zakkariya zijn Heer, hij zei: 'O, mijn Heer, schenk mij van U een goed nageslacht, voorwaar, U bent het die de smeekbede verhoort'

Toen riepen de Engelen tot hem, toen hij in de gebedsruimte (Mihrb) in gebed stond:'Voorwaar, Allah brengt jou een verheugende tijding: (de geboorte van) Yahya, als een bevestiging van een Woord van Allah, als een leider, een ingetogene, een Profeet, behorende tot de rechtschapenen'. [Qoer'aan 3:38-39]

4.ER WORDT NAAR JEZUS GEREFEREERD ALS RUHULLAH- EEN GEEST VAN ALLAH

Er wordt ook nooit naar Jezus (as) gerefereerd als Ruhullah "een geest van Allah", maar als een geest vanuit Allah, in Surah Nisa, hoofdstuk 4, vers 171

"O Lieden van de Schrift, overdrijf niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de waarheid. Voorwaar, de Mash, Isa, zoon van Maryam, is een boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maryam zond en uit een Geest (Djibriel) van Hem voortkomend. Geloof dus in Allah en Zijn Boodschappers en zeg niet (dat Allah) 'drie' is. Houdt hiermee op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, Allah is de Ene God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende als Getuige." [Qoer'aan 4:171]

5.DE GEEST VAN ALLAH IS GEBLAZEN IN ALLE MENSEN

Een geest van Allah, indiceert niet dat Jezus (as) God is. De Qoer'aan vermeldt op diverse plaatsen dat Allah in alle mensen "Zijn Geest" heeft ingeblazen. In Surah Al-Hijr, hoofdstuk 15, vers 29, in Surah Sajdah, hoofdstuk 32, vers 9

Surah Al-Hijr, hoofstuk 15, vers 29

"Toen Ik hem volmaakt had en Mijn (geschapen ) Geest erin geblazen had, knielden zij (de Engelen) voor hem"

Surah Sajdah, hoofdstuk 32, vers 9

"Daarop voltooide Hij hem en blies hem in van de Ziel en Hij maakte voor jullie het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten. Weinig dankbaarheid tonen jullie!"