Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

HET VERSCHIL TUSSEN MARIA EN MIRYAM

Vraag: Het staat vermeld in jullie Qoer'aan dat Maria de zus was van Aaron (as). De Profeet Mohammed (saws), die de Qoer'aan schreef wist niet het verschil tussen Miriam, de zuster van Aaron (as) en Maria (Maryam), de Moeder van Jezus (as). De tijdspanne tussen beiden was ongeveer 1000 jaar.

Antwoord

1. IN DE SEMITISCHE TALEN BETEKENT 'ZUSTER' OOK AFSTAMMELING

De Qoer'aan zegt in Surah Maryam, hoofdstuk 19, verzen 27-28

"Toen ging zij naar haar volk, hem (Isa) dragend. Zij zeiden: 'O Maryam, jij hebt iets vreemds gedaan. O zuster van Haroen, jouw vader was geen slechte man en jouw moeder was geen onzedelijke vrouw."

Christelijke missionarissen zeggen dat de Profeet Mohammed (saws), het verschil niet wist tussen Maria de moeder van Jezus (as) en Miriam, de zuster van Aaron (as). De tijdspanne tussen beiden was meer dan 1000 jaar.

In de Arabische constructie van de zin, wordt zuster ook gezien als nakomeling. Dus, toen de mensen tegen Maria (maryam) zeiden, Ukhta Haaron (zuster van Haaron), betekende dat eigenlijk afstammeling van Aaron (as)

2. ZOON BETEKEND OOK AFSTAMMELING

Er staat in de Evangelie van Matheus, Hoofdstuk 1, vers 1

"Jezus Christus de zoon van David,.." [Matheus 1:1]

In het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 3, ver 23

"En hij Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon van Jozef,.."

[Lukas, 3:23]

HAD JEZUS (AS) TWEE VADERS?

Wat zeg je van een persoon die twee vaders had? De uitleg van de zin dat Jezus (as) de zoon is van David (as), is dat Jezus (as) een afstammeling was van David (as). "Zoon" betekent hier afstammeling.