Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

6. ZEGT DE QOER'AAN DAT DE AARDE PLAT IS?

Vraag:

De Qoer'aan zegt dat Allah de aarde voor jou heeft gemaakt als een tapijt. Dit geeft een indicatie dat de aarde plat is. Is dit niet tegenstrijdig met de gevestigde moderne wetenschap?

Antwoord:

1. De aarde gemaakt als een tapijt

De vraag refereert naar een vers van de Qoer'aan in Surah Noeh:

"En Allah heeft voor jullie aarde als een tapijt uitgespreid." [Qoer'aan 71:19]

Maar de zin in het bovenstaande vers is niet compleet. Het gaat verder in het volgende vers, waarin het bovenstaande vers wordt uitgelegt. Het zegt:

"Opdat jullie haar op brede wegen bereizen." [Qoer'aan 71:20]

Eenzelfde boodschap wordt herhaald in Surah TaHa:

"Degene Die de aarde voor jullie uitspreidde en er wegen voor jullie op aanlegde.." [Qoer'aan 20:53]

Het oppervlak van de aarde (de aardkorst) is minder dan 30 mijl in dikte en het is zeer dun in de vergelijking met de doorsnede van de aarde, de ongeveer 3750 mijl is. De diepere lagen van de aarde zijn zeer heet, vloeibaar en vijandig voor elke vorm van leven. De aardkorst is een verhard omhulsel waarop we kunnen leven. De Qoer'aan refereert juist naar het als een uitgespreid tapijt, zodat we kunnen reizen op zijn wegen en paden.

2. Een tapijt kan ook worden uitgespreid op een oppervlak dat niet geheel plat is.

Geen enkel vers van de Qoer'aan zegt dat de aarde plat is. De Qoer'aan vergelijkt alleen de aardkorst met een tapijt. Sommige mensen schijnen te denken dat een tapijt alleen maar op een absoluut vlakke ondergrond kan worden neergelegt. Het is mogelijk om een tapijt een grote globe zoals de aarde uit te spreiden. En kan gemakkelijk worden gedemonstreerd door een groot model van de aardbol te nemen en het te bedekken met een tapijt.

Een tapijt wordt over het algemeen op een ondergrond gelegt, waarop het niet zo comfortabel is om op te lopen. De Qoer'aan beschrijft te aardkorst als een tapijt, waarzonder het voor de mens niet mogelijk zou zijn om op de ondergrond te lopen, door de hete, vloeibare en vijandige omgeving die eronder ligt. De Qoer'aan is dus niet alleen logisch, maar het vermeld ook nog eens een wetenschappelijk feit, dat pas eeuwen later door geologen werd ontdekt.

3. De Aarde is uitgespreid.

De Qoer'aan zegt in verscheidene verzen dat de aarde uitgespreid is.

"En Wij hebben de aarde uitgespreid. En de beste Uitspreiders zijn Wij" [Qoer'aan 51:48]

Tegelijkertijd zegt de Qoer'aan ook in diverse andere verzen dat de aarde een uitgestrekte oppervlakte is:

"Hebben Wij de aarde niet tot een uitgespreide plaats gemaakt? En de bergen als pinnen?" [Qoer'aan 78:6-7]

Geen van deze verzen bevat ook maar de kleinste veronderstelling dat de aarde plat is. Het geeft alleen maar aan dat de aarde wijd is en de reden voor deze wijdte van de aarde is vermeldt. De Glorieuze Qoer'aan zegt:

"O Mijn dienaren die geloven: voorwaar, Mijn aarde is wijd, aanbidt daarom slechts Mij." [Qoer'aan 29:56]

Daarom kan niemand het excuus geven dat hij niet het goede kon doen en gedwongen werd om het slechte te doen, door zijn omgeving en omstandigheden.

4. De aarde heeft de van vorm van een struisvogel ei.

De Qoer'aan de eigenlijke vorm van de aarde in het volgende vers:

"En daarna spreidde Wij de aarde uit" [Qoer'aan 79:30]

- ( "En Wij hebben de aarde eivormig gemaakt.")

Het Arabische woord Dahaha betekent eivormig. Het betekent ook uitspreiden. Dahaha is afkomstig van Duhiya, dat specifiek refereert naar het ei van een struisvogel, precies zoals de vorm van de aarde.

Dus de Qoer'aan en de gevestigde moderne wetenschap zijn in perfecte harmonie.