Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

WEET ALLEEN ALLAH DE SEKSE VAN HET KIND IN DE BAARMOEDER?

Vraag:

De Qoer'aan zegt dat alleen Allah de sekse van het kind in de baarmoeder weet, maar nu heeft wetenschap vooruitgang geboekt en kunnen we door middel van een echo gemakkelijk nagaan wat het geslacht van het kind is. Is dit vers niet in tegenspraak met de medische wetenschap?

Antwoord:

Allah is Almachtig, Alwetend. Allah heeft kennis van bepaalde zaken geschonken aan de mensheid. Maar Allah heeft Kennis van zowel het zichtbare als het onzichtbare.

1. Allah heeft Kennis van alle zaken

Veel mensen geloven dat de Qoer'aan claimt, dat alleen Allah de sekse van het kind in de baarmoeder weet. De Glorieuze Qoer'aan zegt:

"Voorwaar, Allah beschikt over de kennis van het Uur, en Hij zendt de regen neer, en Hij kent wat zich in de schoten bevindt." [Qoer'aan 31:34]

Eenzelfde boodschap wordt er in het volgende vers gegeven:

"Allah weet wat iedere vrouw draagt en wat de baarmoeder verminderen of wat zij vermeerderen. En alle dingen hebben een maatgeving." [Qoer'aan 13:8]

2. De sekse kan worden bepaald door een Echo.

Vandaag de dag heeft de wetenschap vooruitgang geboekt en kan er, door het maken van een echo, gemakkelijk nagegaan worden wat de sekse van het kind is dat zich bevindt in de baarmoeder van de zwangere vrouw.

3. Het woord 'sekse' wordt niet vermeld in het vers van de Qoer'aan.

Het is waar dat veel vertalingen en commentaren van dit vers van de Glorieuze Qoer'aan zeggen dat alleen Allah de sekse van het kind in de baarmoeder weet. Als je de Arabische tekst van dit vers leest, dan komt er geen Arabisch woord in voor dat correspondeert met het Nederlandse woord 'sekse'. De Qoer'aan zegt dat de kennis van wat zich in de baarmoeder bevindt alleen bij Allah is. Veel commentatoren hebben dit verkeerd begrepen en zeggen dat het betekend dat alleen Allah weet welke sekse zich in de baarmoeder bevindt. Dit is een fout.

4. Niemand naast Allah kan bepalen wat het karakter van het kind is.

Dit vers refereert niet naar de sekse van het kind in de baarmoeder, maar het refereert ernaar hoe het kind in de baarmoeder zal zijn. Hoe zal zijn karakter zijn? Zal hij een zegening of een vloek voor zijn ouders zijn? Zal hij een goed voor de samenleving zijn, of zal hij er verderf zaaien? Zal hij goed of slecht zijn? Gaat hij naar het paradijs of de hel? De complete kennis van alle zaken is alleen bij Allah. Geen wetenschapper in de wereld zou, hoe geavanceerd zijn apparatuur ook is, de kennis van deze zaken kunnen bepalen van een kind in de baarmoeder.