Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

IS DE MENS GESCHAPEN VAN SPERMA OF VAN STOF/AARDE?

 

Vraag:

Op de ene plaats vermeldt de Qoer'aan dat de mens is geschapen van sperma en op andere plaatsen vermeldt het dat de mens is geschapen van stof/aarde. Zijn deze twee verzen niet tegenstrijdig? Hoe kun je wetenschappelijk bewijzen dat de mens is geschapen van stof/aarde?

Antwoord:

1. De mens is geschapen van sperma en stof/aarde.

De Qoer'aan refereert naar het eerste begin van de mens, van een druppel sperma, in diverse verzen inclusief het volgende vers van Surah Al-Qiyamah:

"Was hij niet eerst een druppel van uitgestort sperma?" [Qoer'aan 75:37]

De Qoer'aan zegt ook op verschillende plaatsen dat de mensen zijn geschapen van stof. Het volgende vers refereert naar de oorsprong van de mens:

"Voorwaar, Wij schiepen jullie uit aarde." [Qoer'aan 22:5]

We weten nu dat alle elementen die aanwezig zijn in het menselijke lichaam (de bestanddelen van het menselijke lichaam), in kleine en grote hoeveelheden in de aarde aanwezig zijn. Dit is de wetenschappelijke verklaring voor het Qoer'anisch vers dat zegt dat de mens is geschapen van aarde.

In bepaalde verzen zegt de Qoer'aan dat de mens is geschapen van sperma, terwijl het in andere verzen zegt dat de mens is geschapen van stof/aarde. Dit is niet tegenstrijdig. Tegenstrijdigheden/tegenspraken zijn verklaring die tegenovergesteld zijn of onverenigbaar en ze kunnen niet beiden tegelijk waar zijn.

2. De mens is geschapen van water.

Op bepaalde plaatsen zegt de Qoer'aan ook dat de mens is geschapen van water. Bijvoorbeeld in Surah Al-Furqan:

"En Hij is Degene Die de mens heeft geschapen uit water." [Qoer'aan 25:54]

De wetenschap heeft bewezen dat alle drie verklaringen juist zijn. De mens is zowel van sperma, aarde (stof) en water geschapen.

3. Het is niet een tegenspraak maar een contrast.

Stel dat ik zeg dat ik voor het maken van een kop thee water nodig heb. Je hebt ook theeblaadjes of een theezakje nodig. De twee verklaringen zijn niet tegenstrijdig, omdat je zowel water als theeblaadjes nodig hebt om een kopje thee te maken. Verder kan ik zelfs suiker toevoegen als ik zoete thee wil.

Dus er is geen tegenspraak in de Qoer'aan als het zgt dat de mens is geschapen van sperma, stof (aarde) en water. Het is geen tegenspraak maar een contrast. Contrast betekent spreken over twee verschillende concepten met betrekking tot hetzelfde onderwerpen zonder dat deze elkaar tegenspreken. Bijvoorbeeld, als ik zeg dat de mens altijd de waarheid spreekt en een leugenaar is, dan is dit een contradictie /tegenspraak. Maar als ik zeg dat de mens altijd eerlijk, vriendelijk en liefdevol is, dan is dit een contrast.