Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

IBLIS- ENGEL OF DJINN?

 

Vraag:

De Qoer'aan zegt op diverse plaatsen dat Iblis een engel is, maar in Surah Al-Kahf zegt het dat Iblis een Djinn is. Is dit geen tegenstrijdigheid in de Qoer'aan?

1. Iblis en de Engelen vermeld in de Qoer'aan

Het verhaal van Adam en Iblis staat op verscheidene plaatsen in de Qoer'aan vermeld, waarin Allah zegt: "We zeiden tegen de engelen om te buigen voor Adam: en ze buigden, behalve Iblis."

Het staat vermeld in:

Surah Al Baqarah hoofdstuk 2 vers 34
Surah Al 'Araf hoofdstuk 7 vers 11
Surah Al Hijr hoofdstuk 15 verzen 28-31
Surah Al Isra hoofdstuk 17 vers 61
Surah Ta Ha hoofdstuk 20 vers 116
Surah Sad hoofdstuk 38 verzen 71-74


Maar in Surah Al Kahf, hoofdstuk 18, vers 50 zegt de Qoer'aan:

"En (gedenkt) toen Wij tot de Engelen zeiden: "Knielt jullie eerbiedig voor Adam neer," toen knielden zij, behalve iblis, hij behoorde tot de djinns.." [Qoer'aan 18:50]

2. De Arabische regel van Tagleeb

De Nederlandse vertaling van het eerste deel van het vers 'Wij zeiden tot de engelen, knielt jullie eerbiedig voor Adam neer, toen knielden zij, behalve iblis', geeft ons de impressie dat iblis een engel was. De Qoer'aan is geopenbaard in het Arabisch. In de Arabische gramatica is er een regel die bekend staat als Tagleeb. Dit houdt in dat als de meerderheid wordt aangesproken, dan is dat inclusief de minderheid. Bijvoorbeeld, ik spreek een klas van honderd studenten aan, waarvan er 99 jongens zijn en 1 meisje. Als ik dan in het Arabisch zeg dat de jongens op moeten staan, dan bevat dit ook het meisje. Ik hoef haar niet apart aan te spreken.

Hetzelfde geldt in de Qoer'aan, wanneer Allah de engelen aansprak was ook iblis aanwezig, maar het is niet nodig om hem apart aan te spreken. Daarom kan iblis volgens die regel een engel of een djinn zijn, maar we weten nu van Surah Al Kahf, hoofdstuk 18, vers 50, dat iblis een djinn is. Nergens staat in de Qoer'aan dat iblis een engel is. Daarom staat er geen tegenstrijdigheid in de Qoer'aan.

3. Djinns hebben een eigen wil en kunnen Allah ongehoorzaam zijn

Ten tweede, hebben jinns een vrije, eigen wil en kunnen wel of niet gehoorzaam zijn aan Allah, maar engelen hebben geen vrije wil en zijn Allah altijd gehoorzaam. Daarom komt de vraag of een engel Allah ongehoorzaam is niet naar boven. Dit geeft dus verder aan dat iblis een jinn is en niet een engel.