Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

HOOR:

Vraag:

Volgens de Qoer'aan krijgt een man wanneer hij het paradijs binnentreedt hoor (schone maagden). Wat krijgt een vrouw als zij het paradijs binnentreedt?

Antwoord:

1. Hoor vermeld in de Qoer'aan.

Het woord hoor komt niet minder dan vier keer op verschillende plaatsen in de Qoer'aan voor:

(1) In Surah Dukhan, hoofsdstuk 44, vers 54:

"Zo is het. Wij zullen hun huwen met schone maagden." [Qoer'aan 44:54]

(2) In Surah Al-Tur, hoofdstuk 52, vers 20

". en wij zullen hen huwen met schone maagden." [Qoer'aan 52:20]

(3) In Surah Rahman, hoofdstuk 55, vers 72

"Maagden met prachtige ogen, afgezonderd in tentverblijven." [Qoer'aan 55:72]

(4) In Surah Al-Waqiah, hoofdstuk 56, vers 22

"En schonen met schitterende ogen." [Qoer'aan 56:22]

2. Hoor wordt vertaald als Schone Maagden.

Veel vertalers van de Qoer'aan hebben het woord 'hoor' vertaald als 'schone maagden'. Als hoor schone maagden, of vrouwen betekent, dan zijn ze alleen maar bedoeld voor de mannen. Wat zullen de vrouwen dan krijgen wanneer ze het paradijs binnentreden?

3. De betekenis van Hoor.

Het woord hoor is een meervoud van ahwar (mannelijk) en/of haura (vrouwelijk) en het geeft een persoon aan die ogen heeft die karakteriserend zijn voor hauar, een speciale eigenschap die geschonken wordt aan een goede ziel, man of vrouw in het paradijs en het verwijst naar de intense witheid van het witte gedeelte van het spirituele oog.

De Qoer' aan zegt in de diverse andere verzen dat je een het paradijs een azwaj zal hebben, dit betekend een partner, echtgeno(o)t(e) of een paar, Dit betekend dat een pure en heilige (mutaharratun betekend puur en heilig) partner of echtgeno(o)t(e) zal hebben.

"En geeft goede tijdingen aan degenen die geloven en goede werken verrichten: dat er voor hen Tuinen (in het Paradijs) zijn waar onder door de rivieren stromen. Telkens wanneer hun daaruit een vrucht wordt gegeven als voorziening zeggen zei: "Dit is waarmee wij vroeger zijn voorzien." En het soortgelijke zal hen gegeven worden en er zijn daarin reine echtgenoten voor hen, en zij zijn daarin eeuwig levenden." [Qoer'aan 2:25]

"En degenen die geloven en goede werken verrichten zullen Wij in de Tuinen (het Paradijs) binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin. Voor hen zijn daarin reine echtgenoten. En Wij zullen hen in de beschuttende schaduw leiden." [Qoer'aan 4:57]

Het woord hoor heeft dus geen specifiek geslacht. Mohammad Asad heeft het woord hoor in het engels vertaald als spouse (echtgenoot) en Abdullah Yusuf Ali als companion (metgezel). Daarom zal volgens sommige geleerden een man in het paradijs een hoor krijgen (een schone vrouw met prachtige ogen) en een vrouw zal ook een hoor krijgen (een schone man met prachtige ogen).

4. Vrouwen zullen iets exceptioneels krijgen in het Paradijs.

Veel geleerden zeggen, dat het woord Hoor dat wordt gebruikt in de Qoer'aan alleen naar iets vrouwelijks refereert, omdat het aan de mannen is geadresseerd. Een antwoord dat door alle soorten mensen zou worden geaccepteerd, zal het antwoord zijn dat in een hadith wordt gegeven, waarin in een gelijksoortige vraag werd gesteld. Dat als een man in het Paradijs een hoor, prachtige schone maagd, krijgt, wat krijgen de vrouwen dan? Het antwoord was, dat de vrouwen iets zullen krijgen waar het hart nog niet naar heeft verlangt, het oor nog niet heeft gehoord en de ogen nog niet hebben gezien, aangevende dat de vrouwen iets exceptioneels zullen krijgen in het Paradijs.