Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

3. DE QOER'AAN GEBRUIKT 'WIJ' VOOR ALLAH

Vraag:

Gelooft de Islam in meerdere goden, omdat de Qoer'aan het woord 'Wij' gebruikt wanneer God spreekt in de Qoer'aan?

Antwoord:

De Islam is een strict monothestische religie. Het gelooft en beveelt naar monothesme en niets anders. Het gelooft dat God n is en uniek in Zijn attributen en eigenschappen. In de Qoer'aan refereert God vaak naar Zichzelf met het woord 'Wij'. Maar dit betekent niet dat de Islam gelooft in het bestaan van meer dan n God.

Twee types van meervoud

In diverse talen zijn er twee types van meervoud. Een is een meervoud van aantal, om te refereren naar iets dat voorkomt in een hoeveelheid van meer dan n. Het andere type meervoud is een meervoud van respect.

a. In de engelse taal, refereert de Koningin van Engeland naar zichzelf als 'Wij' in plaats van 'Ik'. Dit staat bekendt als een 'koninklijke meervoud'.

b. Rajiv Gandhi, de ex-minister president van India zei in Hindi "Hum dekhna chahte hain". "Wij willen zien." 'Hum' betekend 'Wij', wat een 'koninklijke meervoud' is in Hindi.

c. Ditzelfde komt voor in het Arabisch. Wanneer Allah naar Zichzelf refereert in de Qoer'aan, dan gebruikt Hij vaak het Arabische woord 'Nahnu', wat 'Wij' betekent. Het geeft niet een meervoud van aantal aan, maar een meervoud van respect.

Tawheed of monothesme is een van de pilaren van de Islam. Het bestaan en de enigheid van n en alleen maar n God wordt verscheidene malen in de Qoer'aan vermeld. Bijvoorbeeld in Surah Ikhlas, het zegt:

"Zeg, Hij is Allah, de Enige." [Qoer'aan 112:1]