Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

BIJ ALLAH IS ÉÉN DAG 1.000 OF 50.000 JAREN.

Vraag:

Een bepaald vers van de Qoer'aan zegt dat één dag bij Allah gelijk is aan 1.000 jaren. In een ander vers van de Qoer'aan wordt er gezegd dat één dag gelijk is aan 50.000 jaren. Spreekt de Qoer'aan zichzelf niet tegen?

Antwoord:

1. De Tijd van Allah is niet te vergelijken met de aardse tijd.

De Qoer'aan zegt in twee verzen (22:47 en 32:5) dat de tijd van een dag bij Allah gelijk is aan 1.000 jaren van onze tijd. In een ander vers (70:4) wordt er gezegd dat de maat van één dag bij Allah gelijk is aan 50.000 van onze jaren.

Deze verzen betekenen over het algemeen dat de tijd van Allah niet te vergelijken valt met de aardse tijd. De voorbeelden die worden gegeven zijn duizend jaar en vijftigduizend jaar aardse tijd. Met andere woorden duizend jaar of een hele hele lang tijd van de aarde zijn bij Allah gelijk aan:

2. Yaum betekent ook Periode.

Het Arabische woord dat wordt gebruikt in al deze drie verzen is yaum, dat naast dag ook een lange periode of epoch betekent. Als je het woord yaum correct vertaald als 'periode' dan is er geen verwarring.

A) Het vers van Surah Hajj:

"En zij vragen jou om de bestraffing te bespoedigen, Allah zal Zijn belofte nooit breken. En voorwaar, één dag bij jouw Heer is als duizend jaren zoals jullie het berekenen." [Qoer'aan 22:47]

Als de ongelovigen vragen om de bestraffing te bespoedigen zegt de Qoer'aan dat Allah Zijn belofte nooit zal breken. En voorwaar, een periode in bij jouw Heer is als duizend jaren zoals jullie het berekenen.

b) Het vers van Surah Al-Sajdah zegt:

"Hij regelt het bestuur vanuit de hemel naar de aarde, waarna die naar Hem opstijgt in een dag waarvan de tijdmaat bij jullie duizend jaar is, zoals jullie rekenen." [Qoer'aan 32:5]

Dit vers indiceert dat een periode die nodig is voor alle zaken om op te stijgen naar Allah, duizend jaar zoals wij het berekenen is.

c) Een vers van Surah Al-Maarij zegt:

"(Waarvandaan) de engelen en de geest (Djibriel) tot Hem opstijgen in een dag waarvan de maat vijftigduizend jaren is." [Qoer'aan 70:4]

Dit vers betekent dat de periode die nodig is voor de engelen en de geest om op te stijgen naar Allah vijftigduizend jaren is.

d) De periode voor twee verschillende activiteiten hoeft niet dezelfde te zijn. Bijvoorbeeld de periode de nodig is voor mij om de reizen naar bestemming 'A' (bijvoorbeeld Amsterdam) is twee uur en de periode die voor mij nodig is om te reizen naar bestemming 'B' (bijvoorbeeld Groningen) is drie uur. Dit betekent niet dat ik twee tegenstrijdige verklaringen geef.

Dus de verzen van de Qoer'aan zijn niet alleen niet-tegenstrijdig met elkaar, maar ze zijn ook in perfectie harmonie met de gevestigde moderne wetenschap.