Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

ALLAH HEEFT DE HARTEN VAN DE KUFFAR VERZEGELD

 

Vraag:

Als Allah de harten van de Kuffar (niet-Moslims) heeft verzegeld, waarom wordt het hun dan verweten dat ze de Islam niet accepteren?

Antwoord:

1. Allah heeft de harten van die mensen verzegeld vastbesloten zijn om de waarheid te verwerpen.

Allah vermeld in de Surah Al Baqarah, hoofdstuk 2 verzen 6 en 7

"Voorwaar, voor degenen die niet geloven, maakt het geen verschil of jij hen waarschuwt of dat jij hen niet waarschuwt: zij zullen niet geloven. Allah heeft hun harten en hun gehoor verzegeld en voor hun ogen ligt een bedekking en voor hen is er een geweldige bestraffing." [Qoer'aan 2:6-7]

Deze verzen verwijzen niet naar de gewone Kuffar die het geloof verwerpen. Het Arabisch woorden die worden gebruikt zijn al-lazina kafaroo, degenen vastbesloten om de waarheid te verwerpen. Het maakt geen verschil voor zulke mensen of je ze waarschuwt of niet, ze zullen niet geloven. Allah heeft hun harten en gehoor verzegeld en voor hun ogen ligt een bedekking. Het is niet dat deze mensen niet geloven omdat Allah hun harten heeft verzegeld, maar het is juist omgekeerd. Het is omdat deze kuffar vastbesloten om de waarheid te verwerpen en of je ze nu waarschuwt of niet, ze niet zullen geloven, dat Allah hun harten heeft verzegeld. Daarom is het niet de schuld van Allah, maar deze Kuffar die vastbesloten het geloof verwerpen zijn verantwoordelijk.

2. Het voorbeeld van een leraar die voorspeld dat een leerling niet zal slagen.

Stel dat een ervaren leraar, voor de examens, voorspeld dat een bepaalde student zal zakken voor de examens. Omdat de student er druk en is en dus niet oplet tijdens de les en hij maakt zijn huiswerk niet. De student zakt voor het examen, wiens schuld is dat: de schuld van de leraar of de schuld van de student? De leraar kan niet de schuld worden gegeven, omdat hij alleen maar voorspelde dat de student zou zakken. De student is er zelf verantwoordelijk voor dat hij is gezakt.

Op dezelfde wijze weet Allah van te voren dat er sommige mensen zullen die vastbesloten het geloof af wijzen en Allah plaatst een verzegeling over hun harten. Dus deze niet-Moslims zijn zelf verantwoordelijk voor het afwijzen van het geloof en niet Allah.