Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

ZIJN RAM EN KRISHNA PROFETEN VAN GOD?

Vraag: Als er volgens de Islam, boodschappers en profeten zijn gezonden naar elk volk en elke natie van de wereld, welke profeet is er dan gezonden naar India? Kunnen we in overweging nemen dat Ram en Krishna boodschappers van God zijn?

Antwoord:

1. Er zijn profeten gestuurd naar iedere natie

a. De Glorieuze Qoer'aan zegt in Surah Fatir, hoofdstuk 35, vers 24

". En er was geen volk, of er verkeerde onder hen een waarschuwer" [Qoer'aan 35:24]

b. Eenzelfde boodschap wordt herhaald in Surah Rad, hoofdstukk 13, vers 7

".en voor elk volk is er een leider (profeet)" [Qoer'aan 13:7]

2. Er worden alleen verhalen van enkele profeten aangehaald in de Qoer'aan

a. Allah zegt in Surah Nisa, hoofstuk 4, vers 164

"En (Wij zonden) Boodschappers waarover Wij jou waarlijk reeds verhaald hebben en (Wij zonden) Boodschappers waarover Wij jou niet verhaald hebben." [Qoer'aan 4:164].

b. Eenzelfde boodschap wordt herhaald in Surah Ghafir, hoofdstuk 40, vers 78

"En voorzeker, Wij hebben vóór jou Boodschappers gezonden. Over sommigen hebben Wij jou verteld en over sommigen hebben Wij jou niet verteld." [Qoer'aan 40:78]

3. In de Qoer'aan worden 25 profeten van God bij naam genoemd.

Bij naam, worden in de Qoer'aan alleen maar 25 profeten van God genoemd, onder andere Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed (saws)

4. Er waren meer dan 124.000 profeten van God.

Volgens de Profeet Mohammed (saws) waren er meer dan 124.000 profeten gezonden naar deze wereld.

5. Alle vorige profeten waren alleen voor hun eigen volk gezonden.

Alle profeten die kwamen voor de Profeet Mohammed (saws), waren alleen maar gezonden voor hun eigen volk en ze moesten worden gevolgd voor een bepaalde periode.

Surah Ali Imran, hoofdstuk 3, vers 49

"En als een Boodschapper voor de Kinderen van Israel,.." [Qoer'aan 3:49]

6. Mohammed (saws), de laatste boodschapper van God

De Profeet Mohammed (saws) is de laatste en finale boodschapper van de Almachtige God. Het staat vermeld in Surah Ahzab, hoofdstuk 33, vers 40

"Mohammed is niet de vader van n van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken." [Qoer'aan 33:40]

7. De Profeet Mohammed (saws) is gezonden naar de gehele mensheid.

Omdat de Profeet Mohammed (saws) de laatste en finale Boodschapper is, werd hij niet alleen gezonden voor de Moslims van Arabi, maar hij was gezonden voor de gehele mensheid.

a. Het staat in Surah Anbiya, hoofdstuk 21, vers 107:

"En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden." [Qoer'aan 21:107]

b. Eenzelfde boodschap wordt herhaald in Surah Saba, hoofdstuk 34, vers 28

"En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet." [Qoer'aan 34:28]

c. Het staat vermeldt in: Sahih Boekharie, volume 1, Boek van Salaah, hoofdstuk 56, hadith no. 429.

Overgeleverd door Jabir bin Abdullah, Allah's Boodschapper (saws) zei: "Elke Profeet alleen maar naar zijn eigen natie gezonden maar ik ben gezonden naar de gehele mensheid."

8. Welke profeet was er gezonden naar India?

Met betrekking tot de vraag, welke profeet van God er was gezonden naar India, en kunnen we aannemen dat Ram of Krishna profeten van God zijn.. Er staat geen tekst in de Qoer'aan of een Sahih Hadith die de namen van de profeet vermeld die is gezonden naar India. Omdat de namen van Ram en Krishna nergens gevonden kunnen worden in zowel de Qoer'aan als in de Sahih hadith kunnen we niet met zekerheid zeggen of ze wel of geen profeten van God zijn. Sommige Moslims, vooral sommige moslimpolitici die de Hindus tevreden willen stellen, zeggen Ram Alai-his-salaam, met andere woorden, Ram, vrede zij met hem. Dit is totaal verkeerd, omdat er geen authentiek bewijs is uit de Qoer'aan en de Sahih Hadith dat hij een profeet van God was. Maar een persoon kan zeggen dat ze misschien profeten van God zijn geweest.

9. Zelfs als Ram en Krishna profeten waren, dan zouden we vandaag de dag de laatste Profeet van God - Mohammed (saws) moeten volgen.

Zelfs als Ram en Krishna profeten van God zijn, dan waren ze alleen bedoeld voor de mensen van die tijd en ze zouden alleen maar voor een bepaalde periode gevolgd moeten worden. Vandaag, zouden alle mensen over de gehele wereld, inclusief India, de laatste en finale Profeet en Boodschapper van God - Mohammed (saws) moeten volgen.