Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

ZIJN DE VEDAS EEN OPENBARING VAN GOD?

Vraag: Als Allah Zijn boeken en openbaring in alle periodes gezonden heeft, wat is dan de openbaring die was gezonden naar India. Kunnen we aannemen dat de Vedas en ander Hindu geschriften het woord van God zijn?

Antwoord:

1. In elke periode is er een openbaring gezonden.

De Glorieuze Qoer'aan vermeld in Surah Rad, hoofdstuk 13, vers 38

". Voor elke periode is er een Boek." [Qoer'aan 13:38]

2. In de Qoer'aan zijn vier openbaringen met naam genoemd.

In de Qoer'aan zijn vier openbaringen met naam genoemd, namelijk de Torah, Zaboor, Indjiel en de Qoer'aan.

De Torah is de openbaring die was gegeven aan Mozes (as)

De Zaboor is de openbaring die was gegeven aan David (as)

De Injiel is de openbaring die aan Jezus (as) was gegeven

En de Qoer'aan was de laatste en finale openbaring die was gegeven aan de laatste en finale Boodschapper Mohammed (saws).

 

 

3. Alle voorgaande openbaringen waren alleen maar gezonden voor hun eigen volk en moesten alleen maar voor een bepaalde periode opgevolgd worden.

4. De Qoer'aan is neergezonden voor de gehele mensheid.

Omdat de Qoer'aan de laatste en finale openbaring is, werd het niet alleen gezonden voor de Moslims in Arabi, maar het was gezonden voor de gehele mensheid. Het staat vermeld in:

a. Surah Ibrahim, hoofdstuk 14, vers 1

"Alif, Laam, Ra. (Dit is) een Boek dat Wij aan jou (O Moehammed) neergezonden hebben, opdat jij de mensheid uit de duisternissen naar het licht zullen voeren." [Qoer'aan 14:1]

 

b. Eenzelfde boodschap staat in Surah Ibrahim hoofdstuk 14, vers 52

"Dit is een Verkondiging voor de mensheid, opdat zij daardoor gewaarschuwd zullen worden, en opdat zij weten dat Hij de Enige God is en opdat de bezitters van verstand de vermaningen ter harte zullen nemen." [Qoer'aan 14:52]

 

c. De Qoer'aan vermeld in Surah Baqarah, hoofdstuk 2, vers 185

"De maand Ramadan is het waarin de Koran is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Onderscheider (tussen de Waarheid en de valsheid)" [Qoer'aan 2:185]

 

d. Eenzelfde boodschap is herhaald in Surah Zumur, hoofdstuk 39, vers 41

"Voorwaar, Wi hebben in Waarheid het Boek voor de mensen aan jou neergezonden.." [Qoer'aan 39:41]

 

5. Welke openbaring is naar India gezonden?

De vraag die naar boven komt is "welke openbaring van God was naar India gezonden en of we ons kunnen afvragen of de Vedas en de andere Hindu-geschriften openbaringen waren van God?" Er is geen tekst in de Qoer'aan of Sahih Hadith die de namen vermelden van de openbaringen die waren gezonden naar India. Omdat de namen van de Vedas of andere Hindu-geschriften nergens in de Qoer'aan of in de Sahih Hadith te vinden zijn kunnen we niet met zekerheid zeggen dat ze openbaringen waren van God. Ze kunnen misschien openbaringen van God zijn maar misschien ook niet.

 

6. Ook als de Veda het woord van God is, dan zouden we vandaag te Qoer'aan moeten volgen.

Zelfs als de Veda of de andere geschriften het woord van God zijn, dan waren ze alleen bedoeld voor een bepaald volk van die tijd en ze zouden gevolgd moeten voor een bepaalde periode. Vandaag de dag zouden alle mensen in de gehele wereld, inclusief India, de laatste en finale Openbaring van God, de Qoer'aan, moeten volgen. Bovendien omdat het niet de bedoeling van alle vroegere openbaringen was, dat ze tot in de eeuwigheid gevolgd moesten worden, behield (beschermde) de Almachtige God ze niet in hun originele vorm. Er is geen enkel religieus geschrift, van een van de grote religies die claimen dat ze het woord van God zijn, dat nog zijn pure, originele tekst bevat en vrij is van toevoegingen, wijzigen, verwijderingen. Omdat de Glorieuze Qoer'aan gevolgd dient te worden tot in de eeuwigheid, heeft Allah zelf de taak op Zich genomen op de Qoer'aan te behouden in zijn originele puurheid en het te beschermen tegen corruptie. Allah zegt in de Glorieuze Qoer'aan, in Surah Hijr, hoofdstuk 15, vers 9.

"Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers" [Qoer'aan 15:9].