Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

BEGRAVEN IS BETER DAN HET CREMEREN VAN DODE LICHAMEN

Vraag: Waarom begraven Moslim de dode lichamen in plaats van ze te cremeren?

Antwoord:

1.                 Er zijn componenten van het menselijke lichaam aanwezig in de grond / aarde.

Elementen die aanwezig zijn in het menselijke lichaam, zijn in kleinere of grotere hoeveelheden aanwezig in de grond, daarom is het wetenschappelijk beter om een dood lichaam te begraven, want ontbindt makkelijk, het breekt af en word dan vermengt met de grond/aarde

2. Geen vervuiling

Het cremeren (verbranden) van een dood lichaam leidt tot vervuiling van de atmosfeer, wat weer gevaarlijk is voor de gezondheid en schadelijk voor het milieu. Er wordt geen vervuiling veroorzaakt door het begraven van een dood lichaam.

3. Het omliggende land wordt vruchtbaar

Om een dood lichaam te verbranden moeten er diverse bomen worden omgehakt, dat verminderd de bosbouw en schaadt het milieu en de ecologie. Wanneer een dood lichaam wordt begraven wordt (naast dat de bomen worden gespaard) het omliggende land vruchtbaar en dit bevordert en verbeterd het milieu.

4. Economische aspecten

Het is duur om een dood lichaam te cremeren, als er grote hoeveelheden hout moeten worden verbrand. Jaarlijks is er geldverlies, alleen maar omdat dode lichamen worden gecremeerd in India. Het begraven van dode lichamen is erg goedkoop. Het kost veel minder.

5. Hetzelfde land kan worden gebruikt om ander lichamen te begraven.

Het hout dat wordt gebruikt voor een crematie kan niet meer worden gebruikt om een ander lichaam te cremeren, omdat het wordt verbrand en dan as wordt. Het land dat gebruikt wordt om een dood lichaam in te begraven kan na een aantal jaren worden hergebruikt, omdat het lichaam zich ontbind/vergaat en vermengt raakt met de grond.