Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

NIET-VEGETARISCH VOEDSEL MAAKT DE MOSLIMS GEWELDDADIG.

Vraag:

De wetenschap verteld ons dat wat men eet een invloed heeft op zijn gedrag. Waarom staat de Islam het daarom de Moslims toe om niet-vegetarisch voedsel te eten, omdat het eten van dieren een persoon gewelddadig en wild kan maken?

Antwoord:


1.    Het is alleen toegestaan om herbivoren te eten.

Ik ben het er mee eens, dat wat een persoon eet van invloed kan zijn op zijn gedrag. Dit is n van de redenen waarom de Islam het verbiedt om carnivoren, zoals een leeuw, tijger, luipaard, etc. die gewelddadig en wild zijn, te eten. Van de consumptie van het vlees van zulke dieren kan een persoon misschien gewelddadig en wild worden. De Islam staat het alleen toe om het vlees van herbivoren, zoals koeien, schapen etc. te eten, die vreedzaam en meegaand zijn. Wij Moslims eten vreedzame en meegaande dieren, omdat wij vredelievende en niet-gewelddadige mensen zijn.


2.    De Qoer'aan zegt dat de Profeet (saws) verbiedt wat slecht is.

De Qoer'aan zegt:

"Hij (de Profeet) beveelt hun het behoorlijke en verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen.." [Qoer'aan 7:157]

". En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat hij jullie verbiedt onthoudt jullie daarvan." [Qoer'aan 59:7]

Voor een Moslim is een verklaring van de Profeet (saws) genoeg om hem te overtuigen dat Allah niet wil dat de mensen bepaalde soorten vlees eet, terwijl Hij andere toestaat.


3.    Een Hadieth van Mohammed (saws) waarin het eten van carnivoren wordt verboden.

Volgens diverse authentieke Ahadieth overgeleverd in Sahih Boukharie en Sahih Moeslim, inclusief de hadieth overgeleverd door Ibn Abbas in Sahih Moeslim, Boek van jagen en slachten, hadieth no. 4752 en Soenan Ibn-I-Majah, hoofdstuk 13 Hadieth no. 3232 verbiedt de Profeet (saws) het eten van:

i.                    Wilde dieren met hoektanden (dus vlees etende dieren, carnivoren. Dit zijn dieren die behoren tot de katachtige zoals de leeuw, tijger, katten, honden, wolven, hyenas, etc.)

ii.                   Bepaalde knaagdieren, zoals muizen, ratten, konijnen met klauwen, etc.

iii.                 Bepaalde reptielen, zoals slangen, alligators etc.

iv.                Vogels of roofvogels met klauwen, zoals gieren, adelaars, kraaien, uilen etc.Einde.