Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

HET ETEN VAN NIET-VEGETARISCH VOEDSEL

Vraag:

Het doden van een dier is een wrede daad. Waarom consumeren Moslim niet-vegetarisch voedsel?

Antwoord:

Het 'Vegetarinisme' is nu een beweging over de hele wereld. Veel associren het zelfs met dierenrechten. Veel mensen beschouwen het eten van vlees en ander niet-vegetarisch voedsel als een overtreding van de dierenrechten.

De Islam beveelt compassie en mededogen voor alle levende wezens. Maar de Islam zegt ook dat Allah, de aarde en zijn wonderschone flora en fauna voor de mensheid heeft geschapen om van te profiteren. Het is aan de mensheid om elke bron van deze wereld verstandig te gebruiken als een niyamat  (Goddelijke zegen) en amanat (vertrouwen) van Allah.

Laten we eens kijken naar de verschillende aspecten van dit argument.


1.    Een Moslim kan een pure vegetarir zijn.

Een Moslim kan een hele goede Moslim zijn, ondanks dat hij een vegetarir is. Het is niet verplicht voor een Moslim om niet-vegetarisch voedsel te eten.


2.    De Qoer'aan staat Moslims toe om niet-vegetarisch voedsel te eten.

Echter, wordt de Moslim toegestaan door de Qoer'aan om niet-vegetarisch voedsel te eten . De volgende Qoer'anische verzen zijn het bewijs van dit feit:

"O jullie die geloven! Komt de beloften na. Toegestaan voor jullie zijn de dieren van het vee, behalve wat aan jullie voorgelezen is." [Qoer'aan 5:1]

"En Hij schiep het vee voor jullie: warmte en nut zijn erin, en jullie eten ervan." [Qoer'aan 16:5]

"En voorwaar, in het vee is een lering voor jullie. Wij geven jullie te drinken uit hun buiken en voor jullie zijn daarin veel nuttige zaken en jullie eten daarvan." [Qoer'aan 23:21]

 

3.    Vlees is voedzaam en rijk aan protenes.

Niet-vegetarisch voedsel in een goede bron voor excellente protenes. Het bevat biologisch complete protenes (al de 8 essentile aminozuren die niet worden samengesteld door het lichaam en dus bij een gezond dieet horen). Vlees bevat ook ijzer, vitame B1 en andere gezonde elementen.


4.    De mensen hebben het soort tanden van Omnivoren.

Als je de tanden van de herbivoren (dieren), zoals een koe, geit en schaap bekijkt, dan zal iets vinden wat bij allen hetzelfde is. Als deze dieren hebben platte tanden (wat goed is voor het eten van herbivoren). Als je de tanden van carnivoren bekijkt, zoals een leeuw, tijger of luipaard, dan zou je zien dat ze allen puntige tanden hebben (die dus geschikt zijn voor het voedsel van carnivoren). Als de tanden van de mens analyseert, dat zul je zien dat wij zowel platte als puntige tanden hebben. Dus we hebben tanden die geschikt zijn voor zowel herbivorisch als carnivorisch eten. We hebben de tanden van omnivoren. Iemand kan zich afvragen, als God de Almachtige, de mensen alleen maar groeten etc. wou laten eten, waarom heeft Hij ons dan zulke tanden gegeven (zowel plat als puntig). Het is logisch dat Hij van ons verwacht dat we zowel vegetarisch als niet-vegetarisch voedsel nodig hebben en tot ons nemen.


5
. De mensen kunnen zowel vegetarisch als niet-vegetarisch voedsel verwerken.

Het spijsverteringssysteem van herbivoren van alleen maar vegetarisch voedsel verwerken. Het spijsverteringssysteem van carnivoren kan alleen vlees verwerken. Maar het spijsverteringssysteem van de mens kan beide verwerken. Als God, de Almachtige, van ons verwacht dat we alleen maar vegetarische produkten eten, waarom gaf Hij ons dan een spijsverteringssysteem dat zowel vegetarisch als niet-vegetarisch voedsel kan verwerken?


6.    De Hindoe geschriften geven toestemming om niet-vegetarisch voedsel te eten.

a.  Er zijn veel Hindoes die strikt vegetarisch zijn. Ze denken dat het tegen hun religie in gaat om niet-vegetarisch voedsel te eten. Maar het ware feit is dat de Hindoe geschriften het een persoon toestaan om vlees te eten. De geschriften vermelden Hindoe geleerden en heiligen die niet-vegetarisch voedsel consumeren.

b.  Het is vermeld in Manu Smruti, het wet boek van de Hindoes, hoofdstuk 5, vers 30:

     "De eter die het toegestane vlees eet doet niets slechts, zelfs als hij het dag na dag doet, want God zelf schiep sommigen om gegeten te worden om sommigen om de eter te zijn."

c.  Weer het volgende vers van Manu Smruti, dat is hoofdstuk 5, vers 31, zegt:

     "Vlees eten is goed voor het offer, dit is traditioneel gekend als een wet van de goden."

d.  Verder wordt er gezegd in Manu Smruti, hoofdstuk 5, vers 39 en 40:

     "God Zelf schiep offerdieren voor het offer,..., daarom is het doden van een offer geen doden."

eMahabharata Anushashan Parva hoofdstuk 88 geeft de discussie weer tussen Dharmaraj Yudhishthira en Pitamah Bhishma over welk voedsel er zou moeten worden geofferd aan Pitris (voorouders) gedurende de Shraddha (ceremonie van de doden) om hen te tevreden te houden. Er staat het volgende:

"Yudhishthira said, "O thou of great puissance, tell me what that object is which, if dedicated to the Pitiris (dead ancestors), become inexhaustible! What Havi, again, (if offered) lasts for all time? What, indeed, is that which (if presented) becomes eternal?"

"Bhishma said, "Listen to me, O Yudhishthira, what those Havis are which persons conversant with the rituals of the Shraddha (the ceremony of dead) regard as suitable in view of Shraddha and what the fruits are that attach to each. With sesame seeds and rice and barely and Masha and water and roots and fruits, if given at Shraddhas, the pitris, O king, remain gratified for the period of a month. With fishes offered at Shraddhas, the pitris remain gratified for a period of two months. With the mutton they remain gratified for three months and with the hare for four months, with the flesh of the goat for five months, with the bacon (meat of pig) for six months, and with the flesh of birds for seven. With venison obtained from those deer that are called Prishata, they remaingratified for eight months, and with that obtained from the Ruru for nine months, and with the meat of Gavaya for ten months, With the meat of the bufffalo their gratification lasts for eleven months. With beef presented at the Shraddha, their gratification, it is said , lasts for a full year. Payasa mixed with ghee is as much acceptable to the pitris as beef. With the meat of Vadhrinasa (a large bull) the gratification of pitris lasts for twelve years. The flesh of rhinoceros, offered to the pitris on anniversaries of the lunar days on which they died, becomes inexhaustible. The potherb called Kalaska, the petals of kanchana flower, and meat of (red) goat also, thus offered, prove inexhaustible.

So but natural if you want to keep your ancestors satisfied forever, you should serve them the meat of red goat.


7,    Het Hindoesme is benvloed door andere religies

Terwijl de Hindoe geschriften het zijn volgelingen toestaat om niet-vegetarisch voedsel te eten, zijn veel Hindoes vegetarir, omdat ze werden benvloed door andere religies zoals het Jainisme.
 

8.    Zelfs planten hebben leven

Bepaalde religies hebben het pure vegetarisme aangenomen als een wet, omdat ze totaal tegen het doden van levende wezens zijn. Als een persoon kan overleven zonder enig levend wezen te doden, dan zou het de eerste persoon zijn, die zo een levenswijze heeft aangenomen. In het verleden dachten mensen dat planten levenloos waren. Vandaag de dag is het een universeel feit dat zelfs planten leven hebben. Dus aan hun logica, van het niet doden van levende wezens, wordt niet voldaan door het zijn van een vegetarir.

 

9.    Zelfs planten voelen pijn

Ze zeggen verder dat planten geen pijn kunnen voelen, daarom is het doden van een plant een minder grote misdaad in vergelijking met het doden van een dier. Vandaag verteld de wetenschap ons dat zelfs planten pijn kunnen voelen. Maar de schreeuw van de plant kan niet worden gehoord door de mens. Dit komt door het onvermogen van het menselijke oor om geluiden te horen die buiten het menselijke gehoor liggen (20 hertz tot 20.000 hertz). Alles onder en boven deze grens kan niet worden gehoord door een mens. Een hond kan geluiden horen tot 40.000 hertz. Dus er zijn stille hondenfluitjes die een frequentie hebben die boven de 20.000 hertz ligt en lager liggen dan 40.000 hertz. Deze fluitjes kunnen alleen door honden oren gehoord worden en niet door mensen. De hond herkent het fluitje van zijn baas en komt naar hem toe. Er is een onderzoek gedaan door een boer in de VS die een apparaat uitgevonden heeft die de schreeuw (gehuil) van een plant vastlegde, zodat het gehoord kon worden door de mens. Hij was er toe in staat om meteen te realiseren wanneer een plant om water schreeuwde. De laatste onderzoeken laten zien dat de planten zich zelfs blij en verdrietig kunnen voelen. Het kan ook huilen.

 

10. Het doden van een levend wezen met twee zintuigen minder in niet een kleinere misdaad.

Er was eens een vegetarir die zijn zaak beargumenteerde door te zeggen dat planten alleen maar twee of drie zintuigen hebben terwijl dieren vijf zintuigen hebben.

Daarom is het doden van een plant een kleinere misdaad dan het doden van een dier. Stel je voor dat broer doof en stom geboren is en dus twee zintuigen minder heeft dan andere mensen. Hij wordt volwassen en iemand vermoord hem. Zou jij de rechter vragen om de moordenaar een lagere straf te geven om je broer twee zintuigen minder heeft? Je zou juist zeggen dat hij een masoom (een onschuldig persoon) heeft vermoord en daardoor zou de rechter een hogere straf geven aan de moordenaar.

De Qoer'aan zegt:

"O mensen, eet van wat op de aarde is het toegestane en het goede,.."[Qoer'aan 2:168]


 

11. Overpopulatie van rundvee

Als ieder mens een vegetarir zou zijn, dan zou dit leiden naar de overpopulatie van het rundvee in de wereld, omdat hun vermenigvuldiging snel gaat. Allah in Zijn Goddelijke Wijsheid weet hoe Hij op een goede manier de balans kan handhaven van Zijn schepping. Geen wonder dat Hij ons heeft toegestaan om het vlees van het rundvee te eten.

 

12. De kosten van vlees zijn redelijk omdat niet iedereen niet-vegetarir is.

Ik vind het niet erg dat sommige personen pure vegetarirs zijn. Maar zij zouden niet-vegatarirs niet moeten bestempelen als wreed. Als alle bewoners van India niet-vegetarirs zouden worden, dan zouden de niet-vegetarirs die er al waren er de dupe worden, omdat de prijzen van het vlees zal stijgen.

Einde.