Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

POLYANDRIE

 

Vraag: Als het een man is toegestaan om meer dan één vrouw te trouwen, waarom verbiedt de Islam het dan voor een vrouw om meer dan één man te trouwen?

Antwoord:

Veel mensen, waaronder sommige Moslims, vragen zich af waarom Moslim mannen meerdere vrouwen mogen huwen, maar tegelijkertijd de vrouwen hetzelfde 'recht' wordt ontnomen.

Laat me eerst even benadrukken, dat de basis van een Islamitische samenleving rechtvaardig en billijkheid is. Allah heeft de mannen en de vrouwen geschapen als gelijkwaardig, maar met verschillende capaciteiten en verschillenden verantwoordelijkheden. Mannen en vrouwen zijn psychisch en fysiek verschillend. Hun rollen en verantwoordelijkheden zijn verschillend. Mannen en vrouwen zijn in de Islam gelijkwaardig, maar niet identiek.

Surah Nisa', hoofdstuk 4, verzen 22 tot 24 geeft een lijst van vrouwen waarmee je niet kan trouwen en het vermeld verder in Surah Nisa', hoofdstuk 4, vers 24: "Een (ook verboden zijn): de getrouwde vrouwen."

De volgende punten laten de redenen zien waarom polyandry is verboden in de Islam:

1.  Als een man meer dan één vrouw heeft, dan kunnen de kinderen die worden geboren uit deze huwelijken gemakkelijk worden gedentificeerd. Zowel de vader als de moeder kunnen gemakkelijk worden gedentificeerd. In het geval van een vrouw die met meerdere mannen is getrouwd, kan alleen de moeder makkelijk worden gedentificeerd, maar niet de vader. De Islam hecht heel veel waarde aan de identificatie van zowel de vader als de moeder. Psychologen vertellen ons dat kinderen, die niet weten wie hun ouders zijn, vooral hun vader, er een grote psychisch trauma, e.a. aan overhouden. Ze hebben vaak een ongelukkige jeugd. Dit is de reden waarom kinderen van prostituees vaak een ongelukkige jeugd hebben. Als een kind uit zo een soort huwelijk naar school gaat en er wordt hem gevraagd wie zijn vader is, dan zal hij meerdere namen noemen. Ik ben me ervan bewust dat de tegenwoordige vooruitgang in de wetenschap het mogelijk maakt voor zowel de vader als de moeder om gedentificeerd te worden, met behulp van genetisch testen. Dus dit punt was van toepassing op het verleden en niet voor het heden. (Maar met behulp van een DNA test is het nog niet voor 100% zeker wie de vader is.)


2. Een man is in vergelijking met een vrouw van nature meer polygameus.

3. Biologisch, is het makkelijker voor een man om aan zijn plichten als een echtgenoot te voldoen, ondanks dat hij meerdere vrouwen heeft. Een vrouw, in dezelfde positie, die meerdere echtgenoten heeft, zal er niet toe in staat zijn om aan haar verplichtingen als echtgenote te voldoen. Een vrouw ondergaat verschillende veranderingen, zowel psychologische als in haar gedrag gedurende de verschillend fases van de menstruele cyclus.


4. Een vrouw die meer dan één echtgenoot heeft, zal diverse seksuele partners hebben op dezelfde tijd en heeft een grote kans om seksueel overdraagbare ziektes te krijgen en ze dan ook weer over te brengen op een andere echtgenoot, ook al hebben ze geen van alle buitenechtelijke seks. Dit is niet het geval van een man die meerdere vrouwen heeft, als geen van hen buitenechtelijke seks heeft. De vrouw is hier gevoeliger voor dan de man.


De bovenstaande redenen zijn gemakkelijk te identificeren. Er zijn waarschijnlijk nog veel meer redenen, waarom Allah, in Zijn Oneindige Wijsheid, polyandrie heeft verboden.

Einde.