Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

POLYGAMIE


Vraag: Waarom is het een man toegestaan om meer dan één vrouw te hebben in de Islam? Met andere woorden waarom is polygamie toegestaan in de Islam?

Antwoord:

1. Definitie van Polygamie

Polygamie is een huwelijk systeem waarbij een persoon meer dan een echtgeno(o)t(e) kan hebben. Polygamie heeft twee types. Een daarvan is polygynie, waar een man meer dan één vrouw kan trouwen en de andere is polyandrie, waar een vrouw meer dan één man kan trouwen. In de Islam is gelimiteerde polygynie toegestaan; maar polyandrie is helemaal verboden.

Nu terugkomend op de oorspronkelijke vraag, waarom het een man is toegestaan om meer dan één vrouw te trouwen?

2. De Qoer'aan is het enige religieuze geschrift in de wereld dat zegt: "trouw er alleen n."

De Qoer'aan is het enige religieuze boek, op deze aarde, dat de zin bevat waarin staat 'trouw er alleen n'. Er is geen ander religieus boek dat de man instrueert om alleen maar één vrouw te trouwen. In geen van de andere religieuze geschriften, of het nu de Vedas, de Ramayan, de Mahabharat, de Geeta, de Talmud of de Bijbel is, nergens vindt men een beperking van het aantal vrouwen. Volgens deze geschriften kan men zoveel vrouwen trouwen als men wenst. Het was pas later, dat de Hindoe priesters en de Christelijke Kerk het aantal vrouwen beperkte tot n.

Veel religieuze Hindoe persoonlijkheden hadden, volgens hun geschriften, meerdere vrouwen. Koning Dashrat, de vader van Rama, had meer dan één vrouw. Krishna was met meerdere vrouwen getrouwd.

Vroeger werd het de Christelijke mannen toegestaan om zoveel vrouwen te hebben als ze wensten, omdat de Bijbel geen beperking oplegde met betrekking tot de hoeveelheid vrouwen. Het is pas een paar eeuwen geleden dat de Kerk het aantal vrouwen beperkte tot n.

Polygynie is toegestaan in het Jodendom. Volgens de Talmoedische Wet had Abraham drie vrouwen en Salomon had honderden vrouwen. De praktijk van polygynie duurde voort tot Rabbijn Gershom ben Yedadah (950CE tot 1030 CE) er een bevelschrift tegen openbaarde.

De Joodse gemeenten die wonen in Moslim landen gingen door met deze praktijk (het huwen van meerdere vrouwen tegelijk) tot 1950, totdat een Handeling van de Hoofd Rabbijnen van Isral, het verbod op het trouwen van meer dan één vrouw hun bereikte.

3.Hindoes meer polygyneus dan Moslims

Het verslag van het 'Committee van de Status van de Vrouw in de Islam', gepubliceerd in 1975 vermeld op pagina 66 en 67 dat het percentage van polygamische huwelijken tussen de jaren 1951 en 1961 onder de Hindoes 5,06% was en onder de Moslims 4,31%. Volgens de Indiase wet is het alleen Moslim mannen toegestaan om meer dan één vrouw te hebben. Het is illegaal voor een niet-Moslim om meer dan één vrouw te trouwen in India. Ondanks dat het illegaal is, hebben Hindoe mannen vaker meerdere vrouwen dan Moslim mannen. Vroeger, was er geen beperking voor de Hindoe mannen met betrekking tot de hoeveelheid vrouwen die ze wensten te trouwen. Het was pas in 1954, toen de Hindoe Huwelijks Wet erdoor kwam, dat het voor Hindoes verboden werd om meer dan één vrouw te trouwen. Tegenwoordig is het de Indiase Wet die de beperking oplegt aan de Hindoe mannen om meer dan één vrouw te trouwen en niet de Hindoe geschriften.

Laten we nu eens analyseren waarom het in de Islam is toegestaan om meer dan één vrouw te trouwen.


4.  De Qoer'aan staat gelimiteerde polygynie toe

Zoals ik al eerder vermeld heb, is de Qoer'aan het enige religieuze geschrift op deze aarde dat zegt: "Trouw alleen n". De context van deze zin is het volgende vers van Surah Nisa van de Glorieuze Qoer'aan:

".trouwt dan met de vrouwen die jullie aanstaan, twee, drie, of vier. En als jullie vrezen hen niet rechtvaardig (te kunnen) verzorgen, dan n." [Qoer'aan 4:3]

Voordat de Qoer'aan werd geopenbaard was er geen bovengrens voor polygynie en de mannen hadden vele vrouwen, sommigen zelfs honderden. De Islam gaf een grens aan van vier vrouwen. De Islam geeft de man toestemming om twee, drie of vier vrouwen te trouwen, op de voorwaarde dat hij ze rechtvaardig behandelt.

In hetzelfde hoofdstuk, Surah Nisa, vers 129 wordt er gezegd:

"En jullie zullen nooit in staat zijn rechtvaardig te zijn voor de vrouwen." [Qoer'aan 4:129]

Daarom is polygynie niet de regel maar de uitzondering. Veel mensen hebben de verkeerde indruk dat het verplicht is voor een Moslim man om meer dan één vrouw te hebben.

De Islam heeft vijf categorien van Do's en Dont's:

i.                     'Fard', dit betekend verplicht

ii.                   'Mustabah', dit betekend aangeraden of aanbevolen

iii.                 'Mubah, dit betekend toegestaan

iv.                'Makruh', dit betekend sterk afgeraden

v.                  'Haraam', dit betekend verboden

Polyginie valt in de middelste categorie, van de dingen die zijn toegestaan. Er kan niet gezegd worden dat een Moslim die twee, drie of vier vrouwen een betere Moslim is dan een Moslim die één vrouw heeft.

 

5.  De gemiddelde levensduur van vrouwen is hoger dan die van mannen

 

Er worden ongeveer evenveel mannen als vrouwen geboren. Een vrouwelijk kind heeft meer immuniteit dan een mannelijk kind. Een vrouwelijk kind kan de ziektekiemen en ziektes beter bevechten dan het mannelijke kind. Hierdoor komt het dat gedurende de kinderjaren meer jongens dan meisjes sterven.

Gedurende oorlogen, worden er meer mannen dan vrouwen vermoord. Er sterven meer mannen dan vrouwen door ziekte of ongelukken. De gemiddelde levensduur van vrouwen is hoger dan die van mannen, en veel vaker vind men weduwes dan weduwnaars.6.  India heeft meer mannelijke inwoners door o.a. de abortus op vrouwelijke foetussen.

India is één van de weinige landen, samen met de omringende landen, waar het aantal vrouwelijke inwoners lager is dan het aantal mannelijke inwoners. De reden ligt bij de hoge kindermoord op meisjes in India. En het feit dat er in dit land jaarlijks meer dan 1.000.000 vrouwelijke foetussen worden geaborteerd, nadat er is gedentificeerd dat ze vrouwelijk zijn. Als deze duistere praktijken zouden stoppen dan zou ook India meer vrouwelijke als mannelijke inwoners hebben.


7.  De vrouwelijke populatie is hoger dan de mannelijke populatie in de wereld

In de VS overstijgt het aantal vrouwen de mannen met 7,8 miljoen. Alleen in New York zijn er al 1.000.000 meer vrouwen dan mannen, en van de mannelijke inwoners van New York is ongeveer een derde homoseksueel. In het geheel zijn er meer 25.000.000 homoseksuele mannen in de VS. Dit betekent dus dat deze mensen niet wensen te trouwen met een vrouw. Groot Brittani heeft 4 miljoen meer vrouwelijke inwoners dan mannen. Duitsland heeft 5 miljoen meer vrouwen dan mannen. Rusland heeft 9 miljoen meer vrouwelijke dan mannelijke inwoners. God alleen weet hoeveel miljoenen vrouwelijke inwoners deze aarde meer heeft in vergelijking met de mannen.


8.  Het is niet praktisch om elke man de beperking op te leggen dat hij niet meer dan één vrouw mag trouwen.

Zelfs als álle mannen zouden trouwen met één vrouw, dan zouden er nog steeds meer dan 30 miljoen vrouwen in de VS zijn die niet in staat zullen zijn om een echtgenoot te krijgen. (rekening houdend dat Amerika 25.000.000 gays heeft). Er zullen alleen al meer dan 4 miljoen vrouwen in Groot Brittani, 5 miljoen in Duitsland en 9 miljoen in Rusland zijn die niet in staat zijn om een echtgenoot te vinden.

Stel dat mijn zuster een van die ongetrouwde vrouwen is die woont in de VS, of stel dat jouw zuster een van de ongetrouwde vrouwen in de VS is. Dan blijven er alleen nog maar twee opties voor haar over, dat ze óf trouwt met een man die al een vrouw heeft of ze wordt publiek bezit. Er is geen andere optie. Iedereen die redelijk en bescheiden is zal kiezen voor de eerste optie. In de Westerse samenleving, komt het vaak voor dat een man een minnares en/of (meerdere) affaires heeft, in dit geval leeft de vrouw een onrespectvol, onbeschermd leven. Echter kan diezelfde samenleving het niet accepteren dat een man meer dan één vrouw trouwt, waarin vrouwen hun respectvolle, waardevolle positie in de samenleving behouden en een beschermd leven leiden.

Dus de enige twee opties voor een vrouw die geen man kan vinden om te trouwen zijn, óf een getrouwde man trouwen óf publiek bezit worden. De Islam geeft de voorkeur aan de eerste optie en niet aan de tweede. Er zijn diverse andere redenen waarom de Islam een gelimiteerde vorm van polygynie heeft toegestaan, maar het is vooral om de waardigheid, eerbaarheid en het bescheidenheid van de vrouwen te beschermen.

Einde.