Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

GELIJKHEID VAN GETUIGEN

Vraag: Waarom staan twee vrouwelijke getuigen gelijk aan één mannelijke getuige?

Aantwoord: Het is niet waar dat twee vrouwelijke getuigen altijd als gelijk worden gezien aan één mannelijke getuige. Het is alleen maar in een paar gevallen waar. Er staan vijf verzen in de Qoer'aan die praten over getuigen, zonder specifiek te vermelden of het hier gaat over mannelijke of vrouwelijke getuigen. Er is alleen maar één vers in de Qoer'aan die zegt dat twee vrouwelijke getuigen gelijk zijn aan één mannelijke getuige. Dit vers staat in Surah Baqarah, hoofdstuk 2, vers 282. Het is het langste vers van de Qoer'aan en behandeld de financile transacties. Het zegt:

 "O jullie die geloven, wanneer jullie een lening afsluiten tot een vastgestelde tijd, legt deze dan schriftelijk vast, en laat een schrijver van onder jullie op rechtvaardige wijze schrijven en laat de schrijver niet weigeren te schrijven zoals Allah hem onderwees. Laat hem dus schrijven en laat degene die de schuld aangaat hem dicteren en laat hem Allah zijn Heer vrezen en laat hem niets (van wat hij schuldig is) in mindering brengen. En in het geval dat degene die de schuld aangaat dwaas of zwak is, of niet in staat om zelf te dicteren, laat dan zijn verzorger waarheidsgetrouw dicteren. En laat twee getuigen van onder jullie mannen getuigen, en als er niet twee mannen zijn, dan een man en twee vrouwen die jullie als getuigen goedkeuren, zodat als één van hen zich vergist, de andere haar kan verbeteren. En laat de getuigen niet weigeren als zij wanneer zij opgeroepen worden. Veronachtzaamt niet het op te schrijven, klein of groot, tot zijn vastgestelde tijd, dat is rechtvaardiger bij Allah, en oprechter als bewijs en (het) vermindert de twijfels. Behalve wanneer het een contante transactie betreft die jullie met elkaar regelen, er treft jullie dan geen verwijt wanneer jullie het niet opschrijven. Maar neemt getuigen wanneer jullie handel drijven. Laat noch de schrijver, noch de getuige benadeeld worden, wanneer jullie het (toch) doen: dan zou dat een zware zonde van jullie zijn. En vreest Allah, en het is Allah Die jullie onderwijst, en Allah is Alwetend over alle zaken." [Qoer'aan 2:282]

Dit vers van de Qoer'aan behandelt alleen financile transacties. In zulke gevallen is het aangeraden om een schriftelijke overeenkomst te maken tussen de partijen en getuigen te nemen, bij voorkeur mannen. In het geval dat je geen twee mannen kan vinden, dan zijn één man en twee vrouwen voldoende.

Stel je voor dat een persoon een operatie wil ondergaan voor een bepaalde ziekte. Om de behandeling vast te stellen, zou zijn voorkeur uitgaan naar het oordeel van twee gekwalificeerde chirurgen. In het geval dat hij geen twee chirurgen kan vinden, dan zou hij in zijn tweede optie n chirurg en twee algemene doktoren nemen (die niet gespecialiseerd zijn).

Hetzelfde geldt voor financile transacties, hier wordt de voorkeur gegeven aan twee mannen. De Islam verwacht van de mannen dat ze de kostwinners van hun families zijn. Omdat de financile verantwoordelijk om hun schouders ligt, wordt er ook van hen verwacht dat ze meer weten van financile transacties in de vergelijking met vrouwen. Als tweede optie, kunnen de getuigen één man en twee vrouwen zijn, zodat een van de vrouwen de andere vrouw kan verbeteren als ze een fout maakt. Het Arabische woord dat wordt gebruikt in de Qoer'aan is 'Tazil', dat betekend 'zich vergissen' of 'verwarren'. Velen hebben dit woord fout vertaald als 'vergeten'. Dus financile transacties zijn de enige gelegenheden waar twee vrouwelijke getuigen gelijk zijn aan n mannelijke getuige.

Bovendien, zijn sommige geleerden van mening dat de vrouwelijke instelling ook een effect op haar getuigenis kan hebben in het geval van een moordzaak. In zulke omstandigheden is een vrouw angstiger en emotioneler dan een man. Door haar emotionele gesteldheid kan ze verward raken. Daarom is volgens sommige juristen,ook in het geval van een moordzaak, de getuigenis van twee vrouwen gelijk aan die van één man. Er zijn zo'n vijf verzen in de Qoer'aan die ook spreken over de getuigenis, maar dan zonder te specificeren of het gaat om een man of een vrouw.

Als men een testament of erfenis opstelt, dan zijn twee personen (zonder te vermelden of het mannen of vrouwen zijn) nodig als getuige. In Surah Maidah, hoofdstuk 5, vers 106, zegt de Glorieuze Qoer'aan:

"O jullie die geloven! Stelt getuigen onder jullie aan wanneer één van jullie de dood nadert en wanneer jullie het testament opmaken." [Qoer'aan 5:106]

"en neemt twee rechtvaardige personen als getuigen." [Qoer'aan 65:2] (in het geval van scheiding)

"En degenen die eerzame vrouwen beschuldigen (van ontucht) en vervolgens geen vier getuigen brengen." [Qoer'aan 24:4]

Er zijn sommige geleerden die van mening zijn dat de regel: twee vrouwelijke getuigen zijn gelijk aan één mannelijke getuige, zou moeten worden toegepast op alle zaken. Hier kan men het niet mee eens zijn, omdat een paar afzonderlijke verzen van de Qoer'aan, Soerah Noor, hoofdstuk 24, vers 5-9 duidelijk spreken over de gelijkenis van één vrouwelijke en één mannelijke getuige:

"En degenen die hun echtgenotes beschuldigen terwijl zij er geen getuigen voor hebben, behalve zichzelf: de getuigenis van een van hen bestaat uit vier maal bij Allah zweren dat hij tot de waarachtigen behoort. En de vijfde getuigenis is dat de straf van Allah over hem komt als hij tot de leugenaar behoort. En de bestraffing zou van haar afgewend als zij vier maal bij Allah zweert dat haar man tot de leugenaars behoort. En haar vijfde (getuigenis) is dat de toorn van Allah haar treft als hij tot de waarachtigen behoort." [Qoer'aan 24: 5-9]

Veel juristen zijn het eens dat zelfs de getuigenis van één vrouw voldoende is voor het zien van de nieuwe maan. Stel je voor dat één vrouwelijke getuige voldoende is voor een van de pilaren van de Islam, het vasten, en de gehele Moslimgemeenschap van mannen en vrouwen accepteren haar getuigenis! Sommige juristen zeggen dat n getuige nodig is aan het begin van de Ramadan en twee getuigen aan het eind van de Ramadan. Het maakt geen verschil of het nu vrouwen of mannen zijn.

In sommige gevallen kan is getuigenis van een vrouw nodig en kan de getuigenis van een man niet geaccepteerd worden, als er bepaalde problemen van vrouwen behandeld worden, of wanneer een gestorven vrouw een begrafenis bad 'ghusl' krijgt, dan moet de getuige een vrouw zijn.

De ogenschijnlijke ongelijkheid van de mannelijke en vrouwelijke getuigen gedurende de financile transacties komt niet door enige ongelijkheid van de seksen in de Islam. Het komt alleen door de verschillen in de natuurlijke aanleg en de rollen van de mannen en de vrouwen in de samenleving zoals het door Islam wordt voorzien.

Einde.