Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

VARKENSVLEES VERBODEN

Vraag: Waarom is het eten van varkensvlees verboden?

Antwoord: Het feit dat de consumptie van varkensvlees verboden is binnen de Islam is welbekend. De volgende punten leggen verschillende aspecten uit van dit verbod:

1.    Varkensvlees in de Qoer'aan

De Qoer'aan verbiedt de consumptie van varkensvlees in, niet minder dan 4 verschillende plaatsen. Het is verboden in 2:173, 5:3, 6:145, 16:115.

"Verboden voor jullie zijn het kadaver, het bloed en het van vlees van de varkens en hetgeen waarover anders (dan de Naam) van Allah is uitgesproken, het gewurgde, het geslagene, het gevallene, het gestokene en dat waar de wilde dieren van gevreten hebben - behalve wat jullie geslacht hebben - en verboden zijn wat op de afgodsaltaren geslacht is en wat jullie met pijlen verloten. Dat is een zware zonde. Op deze dag wanhopen degenen die ongelovig zijn aan (de bestrijding van) jullie godsdienst. Vreest hen niet, maar vreest Mij. Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en Ik heb Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en Ik heb de Islam voor jullie als godsdienst gekozen. En wie door honger gedwongen is, zonder neiging tot zonde: Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig. (Qoer'aan 5:3).

De bovenstaande verzen van de Heilige Qoer'aan zijn genoeg voor een Moslim om te weten waarom varkensvlees verboden is.

2. Varkensvlees verboden in de Bijbel

De Christen zou ook overtuigt zijn van zijn heilige geschriften. De Bijbel verbiedt het eten van varkensvlees in het boek van Leviticus

"Ook het zwijn, want dat verdeelt wel den klauw, en klieft de klove der klauwen in tween, maar herkauwt het gekauwde niet; dat zal u onrein zijn. Van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas niet aanroeren, zij zullen u onrein zijn. (Leviticus 11: 7-8)

Varkensvlees is ook verboden in de Bijbel in het boek van Deuteronomium

"Ook het varken; want dat verdeelt zijn klauw wel, maar het herkauwt niet; onrein zal het ulieden zijn; van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas zult gij niet aanroeren.  (Deuteronomium 14:8)

En gelijksoortig verbod wordt herhaalt in de Bijbel in het boek van Jesaja, hoofdstuk 65 vers 2-5.

Ik heb Mijn handen uitgebreid, den gansen dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg, die niet goed is, naar hun eigen gedachten. Een volk, Mij geduriglijk tergende in Mijn aangezicht, in hoven offerende, en rokende op tichelstenen; Zittende bij de graven, zo vernachten zij bij degenen, die bewaard worden, etende zwijnenvlees, en er is sap van gruwelijke dingen in hun vaten. Die daar zeggen: Houd u tot uzelven, en naak tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Dezen zijn een rook in Mijn neus, een vuur, den gansen dag brandende. (Jesaja, 65:2-5)


3. De consumptie van varkensvlees veroorzaakt verschillende ziektes

De andere niet-Moslims en athesten zullen het er alleen mee eens zijn als ze worden overtuigd, door middel van logica, wetenschap en redenering. Het eten van varkensvlees kan veel verschillende ziektes veroorzaken, niet minder dan 70 verschillende soorten. Een persoon kan verschillende aandoeningen krijgen, zoals rondworm en andere "wormsoorten". Een van de meest gevaarlijke is Taenia Solium. Zijn 'eitjes' komen in de bloedvaten terecht is bereiken op deze manier alle organen in het lichaam. Als het bij de hersenen terecht komt dan kan dat vergeetachtigheid veroorzaken. Als het bij het hart binnenkomt dan kan het een hartaanval veroorzaken, als het in de ogen terechtkomt dan kan blindheid het gevolgd zijn, komt het in de lever terecht dan het kan leverbeschadiging veroorzaken. En op deze manier kan het bijna alle organen van het lichaam beschadigen.

Een andere gevaarlijke is Trichura Tichurasis. Een algemeen misverstand is, dat als het varkensvlees goed gaar gebakken is, dat de eitjes en andere bacterin doodgaan. In een onderzoek, gedaan in Amerika, is men tot de conclusie gekomen dat bij de 24 mensen die Trichura Tichurasis hadden, 22 mensen het varkensvlees heel goed gaar hadden gebakken. Dit laat zien dat de bacterin, die zich in het varkensvlees bevinden, niet doodgaan bij het koken.


4. Varkensvlees heeft vet-veroorzakend materiaal

Varkensvlees bevat erg weinig materiaal, waardoor de spieren zullen versterken, maar het bevat des te meer vet. Dit vet gaat zitten in bloedvaten en veroorzaakt hoge bloeddruk in de vaten en hartaanvallen. Het zal je dan ook niet verbazen dat 50% van de Amerikanen last heeft van een hoge bloeddruk


5. Het varken is een van de smerigste dieren op aarde

Het varken is een van de smerigste dieren op de aarde. Het leeft en voelt zich goed in modder, ontlasting en andere viezigheid. Het is de beste "vuilnisman" die ik ken, die Allah heeft geschapen. In sommige dorpen hebben ze geen moderne toiletten en de dorpbewoners doen "hun behoefte" in de open lucht. Heel vaak worden deze "zaken", 'schoongemaakt' door varkens.

Sommige mensen zullen nu zeggen, dat in verontwikkelde landen, zoals Australi, de varkens leven in hele schone en hyginische omstandigheden. Zelfs in deze omstandigheden worden de varkens samen in ruimtes gehouden. Hoe hard je het ook probeert om de schoon te houden, ze zijn nu eenmaal vies van natuur. Ze eten en genieten van zowel hun eigen ontlasting als wel die van hun buren.Einde.