Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact
Over deze site:


In de naam van Allah de meest Barmhartige de Genadevolle, "Nodig uit tot de weg van jouw heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze." De Koran 16-125.


Overislam.nl behandelt de meest gestelde vragen door niet-moslims over Islam. Ons doel is meer duidelijkheid te verschaffen over diverse vraagstukken met betrekking tot de Islam aan zowel moslims als niet-moslims.

Daarnaast verstrekt de site informatie aan degene die moslim willen worden en die niet weten waar ze mee moeten beginnen.
Verder komen diverse onderwerpen met betrekking tot de Islam aan bod.

Ik hoop, als Allah de Verhevene het wil, dat deze bescheiden inspanning op de één of andere manier nuttig zal zijn en ik vraag Zijn vergeving voor de tekortkomingen. Ik bid dat we als mens mogen groeien in kennis en die wereldopvatting mogen delen, die ons in staat stelt om te genieten, en waar nodig, alles wat het leven ons brengt te kunnen doorstaan, en dat we allen door Zijn oneindige voorziening en leiding, een volledig en natuurlijk leven mogen leiden in de Islam.

Met vriendelijke groeten en Assalamoe 'alaikoum.